Examenprogramma Shotokan 4e platform


1e Dan

2e Dan

3e Dan

4e Dan

5e Dan

 
 
Voor een printversie: Examenprogramma 5e DAN KBN Shotokan 4e platform

A. KIHON (2 series)


1. KIHON (combinatietechnieken)


De kandidaat dient zelf 2 series samen te stellen en dit te tonen


Deze series moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
De combinaties bestaan uit minimaal 10 technieken
Kennen verschillende afweer-, stoot-, trap- en slagtechnieken
De volgorde kent een logische opeenvolging van deze technieken
De combinaties kennen verschillende standen en verplaatsingen
De technieken uit deze combinaties mogen verschillende richtingen hebben
Er zijn O WAZA (grote) en KO WAZA (kleine) technieken in verwerkt
De combinaties moeten essentieel van elkaar verschillen
Worden aan de voorkeurszijde van de kandidaat uitgevoerd
Dienen 1x langzaam en 1x krachtig en snel uitgevoerd te worden


Technieken die voorkomen zijn: UKE WAZA - UCHI WAZA - GERI WAZA - TSUKI WAZA - NAGE WAZA
Verplaatsingen die voorkomen zijn: YORI ASHI - KAI ASHI - TSUGI ASHI - KAITEN ASHI - TAI SABAKI


De KIHON dient qua combinatie en verplaatsing op 5e DAN niveau getoond te worden
De examencommissie kan eventueel vragen over de KIHON stellen


Beide KIHON series dienen duidelijk in een word document uitgeschreven te worden
Men dient het volledig examenprogramma uiterlijk 4 weken voor het examen digitaal in te leveren


Aandachtspunten bij KIHON:
In de uitvoering moet een bepaalde realiteit naar voren komen, ondersteund door de HARA
De kandidaat moet inzicht hebben in de principes van de technieken en de verplaatsingen
De kenmerken van SHOTOKAN moeten naar voren komen, o.a. grote bewegingen en diepe standen


B. KATA (3 KATA)


1. GANKAKU - NIJUSHIHO - CHINTE of MEIKYO (1 KATA naar keuze kandidaat)
2. TOKUI KATA (keuze uit de SHOTOKAN lijst voor 5e DAN)
3. KEUZE KATA (1 vrije KATA, mag ook een KATA van een andere stijl of een KOBUDO KATA zijn)


SHOTOKAN lijst voor 5e DAN: GANKAKU - NIJUSHIHO - CHINTE - MEIKYO - HANGETSU - JIIN
GOJUSHIHO SHO - GOJUSHIHO DAI - UNSU - WANKAN


Andere KARATE-stijlen: SHITO RYU - WADO RYU - GOJU RYU - GENSEI RYU - KYOKUSHINKAI
Een erkende KARATE-stijl die niet op de lijst staat is ook toegestaan


KOBUDO wapens: BO - HANBO - TAMBO - JO - TANTO - TONFA - SAI - KATANA - NUNCHAKU - KAMA
Een KOBUDO wapen die niet op de lijst staat is ook toegestaan


Aandachtspunten bij KATA:
Een KATA is alleen correct wanneer elke techniek uitgevoerd wordt in de voorgeschreven volgorde
De kandidaat moet de KATA uitvoeren als zijnde een gevecht tegen verschillende tegenstanders
Variaties in de KATA, zoals ze onderwezen worden in de DOJO van de kandidaat, zijn toegestaan


C. KUMITE (3 onderdelen)


1. DEMONSTRATIE VAN DE KIHON MET PARTNER (aan voorkeurszijde kandidaat)
Aandachtspunten bij de demonstratie van de KIHON:
De kandidaat moet de KIHON praktisch uitleggen, dit mag met meerdere partners
De kandidaat beweegt vanuit de HARA met een goede beheersing van de ademhaling
De kandidaat heeft uitgebreide kennis van de KIHON en laat dat tijdens de demonstratie zien


2. BUNKAI (te kiezen uit de KATA lijst voor 5e DAN)
BUNKAI moet zodanig uitgevoerd worden dat de structuur en de technieken duidelijk zijn
Punten als timing, afstand, coördinatie, lichaamshouding en balans moeten zichtbaar zijn
De BUNKAI dient afgesloten te worden met een werptechniek (in totaal maximaal 3 worpen)


KATA lijst voor 5e DAN: JITTE - SOCHIN - GANKAKU - NIJUSHIHO - CHINTE - MEIKYO
HANGETSU - JIIN - GOJUSHIHO SHO - GOJUSHIHO DAI - UNSU - WANKAN


BUNKAI is de praktische bewegingsanalyse van de KATA, de leer van het gebruik van de techniek
Principes bestuderen en toepassen, het is een fysieke dialoog tussen twee KUMITE partners
Studie van KATA, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, dieper begrip van KATA ontwikkeling


Aandachtspunten bij BUNKAI:
De KATA uitleg moet minstens 1 minuut duren en mag in een vrije KUMITE vorm getoond worden
De technieken van de KATA moeten logisch, praktisch, realistisch en herkenbaar zijn
De kandidaat dient alle technieken minstens 1x te tonen en op voldoende uit te voeren


ETIQUETTE BIJ BUNKAI (groetceremonie)
Beiden staan naast elkaar voor de TATAMI, de kandidaat staat aan de rechterkant van de aanvaller
Beiden groeten de TATAMI, REI en doen 5 stappen met het linkerbeen naar voren naar hun plaats
Groet en aankondiging van de BUNKAI gebeurt met het gezicht naar de examencommissie
Kwartdraai naar elkaar, groeten en tegelijkertijd in YOI DACHI (gereed stand) gaan staan


3. KARATE JUTSU OF JIYU KUMITE (1 van de 2 onderdelen, naar keuze kandidaat)


KARATE JUTSU (zelfverdediging tegen 3 pakkingen, 3 stokaanvallen en 3 mesaanvallen)
Aandachtspunten bij KARATE JUTSU:
Er moet sprake zijn van een realistische aanval en een effectieve reactie daarop
Er moeten meerdere oplossingen getoond worden waaruit inzicht in de handelingen blijkt
De KARATE-DO principes moeten duidelijk zichtbaar zijn en feilloos uitgevoerd worden


JIYU KUMITE (2 ronden van 2 minuten vrij sparren met 2 verschillende examenkandidaten)
Aandachtspunten bij JIYU KUMITE:
Het JIYU KUMITE bestaat uit aanvallen, verdedigen, overnemen, anticiperen en counteren
De technieken worden uitgevoerd met licht contact waarbij krachtdosering en controle centraal staat
Het dragen van vuistbeschermers volgens de norm van het type WKF is verplicht


Aandachtspunten bij de beoordeling van het examen:
Correcte vorm, kracht, snelheid, balans, ritme en ademhaling
Inzet, motivatie, uitstraling, concentratie en presentatie
Inlevingsvermogen in de essentie van het KARATE-DO
Respecteren van de beleefdheidsregels en de BUDO etiquette


Versie 4.0 september 2014